FMI Career Fair ’24 – Task 2


Има 41 души наредени в кръг. Всеки носи номера си от 1 до 41. Ако всеки втори бива отстранен от кръга последователно, кой е последният останал номер?