FMI Career Fair ’24 – Task 3

Крал Артур и тайният проход

Условие:

Крал Артур и неговите 𝑛 рицари са обсадени от врагове. За да не попаднат в ръцете на враговете си, рицарите взаимно решават всеки рицар да убие рицаря си отдясно, при което всеки втори рицар ще бъде елиминиран, докато остане само един. Крал Артур знае за таен проход, който има място само за един рицар. Той иска да знае на коя позиция трябва да застане, за да бъде последният оцелял и да може да се спаси през тайния проход.

Вход

Входът съдържа едно цяло число 𝑛, което представлява броя на рицарите, включително Крал Артур.

Изход

Изведете едно число – позицията на Крал Артур, на която трябва да застане, за да бъде последният оцелял и да се спаси през тайния проход.

Пример:

Вход

41

Изход

19