FMI Career Fair ’24 – Task 6

Двама приятели играят следната игра:
На маса има 2 купчинки от топчета. Редувайки се, на всеки ход играчите си избират една от двете купчинки и
взимат от нея произволен брой топчета. Който вземе последното топче, печели играта. Кога играчът, който прави първия ход, може да спечели играта при всяка стратегия на противника?
(Не могат да не вземат нито едно топче).