FMI Freshers – Final Destination Challenge

Challenge 1: Превърнете двоичното число в десетично, за да получите отговора на следния въпрос:

Кога е основана компанията Lab08? (година, месец, ден)

11111100010 10 1000

Challenge 2: Колко е сумарната площ на маркираните фигури?

a) 22 π cm²

b) 14 π cm²

c) 16 π cm²

d) 24 π cm²

Challenge 3: Кой е мускетарят-талисман на Lab08?