Lab08 & FMI Career Fair 2024: Task 1

Условие на задачата/Въпрос тук (отдолу място за уточнение, илюстрация – ако е ненужно, може да се изтрие)